De KBSB beheert de lijst van alle Belgische wedstrijdleiders. Die lijst is publiek toegankelijk in het vademecum document. Ga hiervoor naar de site van de KBSB, en ga via het menu naar Beheer > Vademecum. Het bestand vademecum_nl.pdf kan daar worden afgehaald. In de versie van 29 november 2021, is een lijst van arbiters terug te vinden vanaf pagina 112.