Eerst en vooral, dank je wel om dit te lezen. Het is zeker niet evident om interesse op te wekken voor iets wat eigenlijk gewoon zou moeten werken. Dat iets, dat is de website, dat hét vertrekpunt beoogt te zijn bij het stillen van je schaakhonger - mits er geen bord, stukken en een tegenstander voorhanden zijn.

De Groote Enquête - nu toch ook al weer een dik jaar geleden gehouden tijdens de vorige laatste gemeenschappelijke ronde van het LIC - kon je opsplitsen in twee delen: vragen over de website en het schaakblaadje, en vragen over de verschillende toernooien die onze provincie rijk is. De antwoorden over de toernooien waren zo divers dat het nagenoeg onmogelijk blijkt een duidelijke lijn te ontdekken, of om wijzigingen te maken met de goedkeurung van een meerderheid. Hier bekijk ik alleen maar de antwoorden die jullie gaven over de website.

Zoals al te lezen was in het laatste schaakblaadje, en in het verslag van de RvB van 14 mei 2009 te Hasselt, is er op dit moment geen hoofdredacteur meer, iemand die niet moegetergd raakt van telkens opnieuw mensen aan te porren om een leuk artikeltje te schrijven voor het schaakblad. Het is twijfelachtig of er nog een nieuwe held(in) opstaat, en dus zullen alle artikels alleen kunnen verschijnen op de website. Niet alle schakers zijn hier rouwig om; maar zelfs dan zullen wij (de RvB met zijn medewerkers) actiever moeten gaan ronselen vooraleer er meer artikels geschreven gaan worden door jullie, de gebruikers, onze leden. Er zijn in het verleden al enkele mooie voorbeelden geweest: bvb Jos Schaeken die op het vorige EJK elke dag een mooi en zeer gesmaakt verslag opstelde van het leven aldaar naast het schaakbord.

Een kleine uitweiding die me brengt naar één van de grootste verzuchtingen die uit de enquête kwam: "Slechts de helft vindt altijd alle informatie of mist er geen; de anderen vinden het helemaal niet, of vinden dat de site niet snel genoeg bijgewerkt wordt.". Die verzuchting is juist, jammer genoeg. Dat vinden wij zelf ook. Meer zelfs, wij denken er iets aan te kunnen doen.
Binnenkort wordt er hier een voorstel gepost dat wij - na bijschaving aan de hand van de opmerkingen - willen gestemd zien op de komende AV. In het super-kort komt het er op neer dat wij de lasten proberen te verdelen: we bieden een kleine aansporing aan zodat er vast wel iemand is met liefde voor de club, die dat makkelijke karweitje - verslagen posten van zijn toernooi - voor zijn rekening neemt. Meer volgt!

Een andere verzuchting ging over het archief. Van de oude site bestaat (uiteraard) een volledige backup, zodat we alleszins niets kwijt zijn. Vraag is echter wat daarvan nog interessant genoeg is om daarvan weer publiekelijk op de site te plaatsen. De RvB denkt hierop ook het antwoord te hebben: niet zozeer de uitslagen, maar de palmaressen. De individuele uitslagen zijn beschikbaar op de site van de KBSB, dat hoeven we niet dubbel aan te bieden. Maar de kampioenen van vorig jaar, of van tien jaar geleden, of de aller-allereerste interclubkampioen, dat blijft wel interessant om te weten. En hier bieden we nu ook snel de toegang ervoor aan. Meer nog, alle toernooien kunnen hier gemakkelijk een compleet en volledig aangepast palmares opbouwen. We rekenen op de toernooileiders van alle clubs om de gegevens aan te brengen die nog niet gekend zijn. Meer volgt!

Eén iemand gaf ook de terechte opmerking dat het wel wat achterhaald was om op zo'n omslachtige manier als nu de LIC uitslagen door te geven. Dat staat al lang hoog op mijn lijstje, maar werd telkens naar achter geschoven. Maar nu eindelijk - hoop ik - is dat het volgende waar ik mijn tanden ga inzetten. Het opzetten van de palmares-uitslagen was nuttige ervaring met het gebruik en manipulatie van tabellen en formulieren. Toch hier best nog even geduld oefenen.

En een vierde ging over de beschikbaarheid van partijen. Hier zijn/waren er twee problemen: de mogelijkheid om ze netjes te tonen op de website, en de beschikbaarheid van de partijen. Het eerste probleem is nu verholpen. Het duurde langer dan voorzien, omdat er verschillende pistes waren die elk veelbelovend leken. Maar nu is er voor één oplossing gekozen, die hopelijk nog verfijnd zal worden in de toekomst, maar waar ik nu al zeer tevreden over ben. Het tweede probleem blijft. Het is nu dan wel heel gemakkelijk om partijen op een mooie manier te posten, maar partijen zonder enige analyse of context zijn gewoon minder interessant. De partijen die in boekje gepubliceerd werden en die ik bekeek of (heel soms) zelfs naspeelde, waren die partijen die meer commentaar dan zetten bevatte. En ik denk dat ik op dat vlak niet veel verschil van heel wat andere schakers. Maar laat dat nu net ook veel meer tijd en moeite vergen. Toch denk ik dat we nu snel in staat zijn om op rustige regelmatige basis een interessante partij te posten. Meer volgt!

Uiteraard zijn er nog een hele hoop andere verzuchtingen. Die worden niet vergeten; ze duren alleen (heel wat) langer vooraleer ze opgelost zijn. In de tussentijd wil ik heel graag alle mogelijke herinneringen of nieuwe verzuchtingen ontvangen. Contacteer mij gerust voor elke wissewasje. Stay tuned!